Posted on август 11, 2021август 12, 2021Tags , , , ,   Leave a comment on Какво са антиоксиданти, биофлавоноиди, T-ORAC и връзката им с FlAVON?

Какво са антиоксиданти, биофлавоноиди, T-ORAC и връзката им с FlAVON?

Антиоксидантите (или противо-окислители) са група биохимични вещества, действащи благоприятно и отпускащо върху човешкия организъм. Те са нискомолекулни съединения, попадащи в организма чрез различни хранителни продукти. Основното свойство на тези вещества е унищожаването на свободните радикали в организма, като тежки метали, токсини, които отделят отровни оксиди и застрашават организма от пагубни болести. Антиоксидантите се свързват със свободните радикали и спират вредното им влияние върху организма. Като антиоксиданти могат да бъдат определени разлини видове органични и неорганични съединения, като: пикочна киселина, която при хората осигурява над половината от антиоксидантния капацитет на кръвната … Continue reading “Какво са антиоксиданти, биофлавоноиди, T-ORAC и връзката им с FlAVON?”